CONDICIONS GENERALS

Condicions generals de venda o condicions de contractació

1. Acceptació de les Condicions Generals de Venda o Contractació

La utilització o contractació dels productes i/o serveis oferts en www.factorydescans.com suposa l'acceptació de les següents condicions generals de venda. Les compres realitzades en aquest lloc web queden sotmeses a la normativa vigent.

2. Àmbit Territorial.

L'àmbit territorial per als productes comercialitzats per www.factorydescans.com se circumscriu únicament a l'Espanya peninsular, quedant excloses les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. Preus i ports.

Els preus dels serveis i/o productes mostrats en www.factorydescans.com inclouen l'IVA. Les despeses d'enviament no estan inclosos en el preu dels articles. Apareixen convenientment descrits a la web per a cada producte i seran per compte del client. Tots els preus estan subjectes a variacions i/o canvis sense previ avís, respectant-se els preus publicats una vegada tancada i confirmada la compra.

3. Garanties.

La garantia d'un producte sempre fa referència a un defecte de fabricació, mai a un ús indegut d'aquest producte. Tots els nostres productes ofereixen la garantia directa del fabricant, que en cap cas és inferior a dos (2) anys, tal com estableix la Llei 23/2003 de Garantia en la Venda de Béns de Consum. Queden explícitament fora de la garantia del fabricant els productes manipulats, copejats o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte. La garantia legal dels productes adquirits serà la factura de compra. La garantia és vàlida a partir de la data de compra i es requereix conservar el tiquet o factura original com a prova de compra En el cas de productes on s'ampliï la garantia legal de 2 anys (garantia comercial), s'especificarà en la fitxa de cadascun d'ells el temps total d'ampliació i els elements que cobreixen la mateixa. En cas que el producte adquirit tingui una garantia comercial, inclourà una targeta addicional de garantia degudament emplenada. No s'inclou en la nostra garantia: 1.Els defectes per ús inadequat, malament emmagatzematge, brutícia, ús de la força, danys per aigua o foc, càrregues excessives, humitat o taques en el matalàs, utilització de productes químics, o reparacions efectuades per terceres persones. 2.Utilització del matalàs sense una base adequada o deformada. 3.Forats, taques en el teixit, fils solts, o altres imperfeccions similars, que no siguin reclamades al moment del lliurament, o dins de les 24 hrs següents a la seva recepció. 4.Les toleràncies respecte a les mesures de llarg, ample, i gruix que admetran variacions de +/- 3 cm. 5.Des de l'inici de l'ús del matalàs es produeix un assentament normal de les capes internes que oscil·la entre +0/-2 ( norma UNE-EN 1334:1996). Aquesta circumstància totalment normal, no dóna dret a reparació o a compensació alguna.

Anul·lació de la comanda

Abans del termini previst per al lliurament de la mercaderia, el comprador podrà anul·lar la comanda mitjançant la comunicació per correu electrònic de la seva intenció d'anul·lar-ho. Rebrà l'import abonat, excepte les despeses de transport que s'hagin pogut ocasionar si ja ha rebut la comunicació de l'empresa logística anunciant-li el repartiment, en el termini màxim de 14 dies (Llei 3/2014), des de la comunicació. Aquestes despeses de transport variaran en funció del tipus de mercaderia de la comanda i són els mateixos que estan estipulats a l'apartat Dret de desistiment d'aquestes Condicions Generals.

Dret de desistiment

Els productes comercialitzats a la pàgina web www.factorydescans.com concedeixen el dret de devolució en els catorze (14) dies següents a la recepció de la comanda, sempre que aquests es trobin en perfecte estat i siguin retornats en el seu embalatge original; passat aquest termini no podrem admetre devolucions. Si el client no es troba totalment satisfet o ha canviat d'opinió pel que fa al producte en el termini de catorze (14 dies des de la recepció de la comanda pot sol·licitar la devolució del producte, prèvia notificació a Grupsomnis S.L.; havent de retornar-ho al nostre magatzem a ports pagats dins del seu embalatge d'origen, complet i sense haver-ho usat. En el cas en què el producte hagi estat obert i el client detectés un defecte de fabricació o error de preparació en l'enviament (i només en aquests casos) Grupsomnis S.L. podrà autoritzar mitjançant correu electrònic la devolució a ports deguts, havent d'adjuntar en l'enviament una còpia d'aquest document d'autorització. Una vegada rebut el material en el nostre magatzem i revisat pel nostre personal, es realitzarà l'abonament, si escau, a través del mateix mètode utilitzat per al pagament.

Els productes personalitzats i/o productes amb mesures especials fabricades expressament per al client no admetran canvi o devolució, excepte aquells que tinguin defectes de fabricació.

Es consideren articles personalitzats els Canapès. Són mesures especials les següents: 67X180, 67,5X180, 70X180, 75X180, 80X180, 80X182, 90X180, 90X182, 105X180, 105X182, 105X190, 105X200, 110X180, 110X182, 110X190, 110X200, 120X180, 120X182, 120X190, 120X200, 135X180, 135X182, 140X180, 140X182, 140X190, 140X200, 150X180, 150X182, 160X180, 160X182, 180X180, 180X182, 200X180, 200X190, 200X200.

A més es considera que un producte de descans té una mesura especial quan no està disponible per a la seva venda directament a la web i s'ha de realitzar per petició del client. Per qüestió d'higiene, els articles de descans i roba de llit no admetran canvi o devolució una vegada retirada la seva funda de plàstic. Si el producte presenta algun defecte de fabricació, es realitzarà el canvi pel mateix article adquirit, però no s'admetrà la devolució. Al moment de la recepció de la comanda, asseguri's que el transportista realitza la instal·lació de tota la mercaderia sense retirar el plàstic higiènic. En el sector tèxtil existeix una tolerància de +/- 3 per a qualsevol de les quantitats expressades, això inclou, entre unes altres, les mesures o la composició. Aquesta diferència no podrà ser, en cap cas, motiu de reclamació, canvi o devolució.

FORMES DE PAGAMENT.

Grupsomnis S.L. ofereix als seus clients la possibilitat de triar entre diverses formes de pagament diferents:

Transferència Bancària:

Pot realitzar un ingrés o transferència bancària des del seu propi banc al compte que nostra empresa té oberta. Per agilitar l'enviament de la seva comanda deu enviar-nos el justificant del seu ingrés per E-mail a info@grupsomnis.com. És imprescindible que indiqui el nombre de la seva comanda en realitzar la transferència per així poder identificar el seu pagament. La comanda es processa el mateix dia de rebre l'ingrés en el compte de Grupsomnis S.L.

Targeta de crèdit:

Si tria aquesta forma de pagament entrarà a la pàgina web segura de la nostra entitat financera, on se li sol·licitarà el nombre de la seva targeta i la data de caducitat. Per a la seva tranquil·litat, el Banc li garanteix una absoluta seguretat, ja que tant les seves dades personals com els de la seva targeta viatgen encriptats gràcies al servidor segur SSL proporcionat per aquesta entitat financera. Les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrats en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. Així mateix, a cap moment Grupsomnis S.L. rep les dades de la seva targeta, només la confirmació del seu pagament. Generalment, mitjançant aquesta forma de pagament el termini de lliurament comença a explicar a partir de l'endemà de realitzar l'abonament.

Grupsomnis S.L. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés. 

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (nom, dades bancàries, adreces,.) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS://) de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

CONDICIONS D'ENVIAMENT

Grupsomnis .L. es reserva el dret d'enviar les comandes pel mitjà de transport més adequat a cada moment segons el seu criteri.

Ports.

Les despeses d'enviament no estan inclosos i seran per compte del client. Aquestes despeses són els indicats a la web i apareixeran degudament detallats. Els ports són calculats automàticament segons destinació i import (gratuïts per compres superiors a 150 € + IVA).

Empresa especialitzada en transport i muntatge.

Els lliuraments a través d'aquesta empresa inclouen muntatge (si es requereix ) i pujada a domicili. L'empresa de transport especialitzada contactarà amb antelació al lliurament per informar de l'horari. Si l'horari indicat no s'acobla a les seves necessitats podrà pactar directament amb l'empresa de transport altre horari de lliurament.

Terminis de lliurament.

Els terminis de lliurament varien segons productes, mesures i província de lliurament. Els terminis de lliurament estan indicats en dies laborals i començaran a comptar des de la confirmació del pagament en el nostre compte bancari, o en el cas de comandes finançades, des de l'acceptació definitiva per part de l'entitat financera corresponent.

Per a matalassos, somiers i capçals en mesura estàndard (90X190; 135X190; 150X190 i 150X200) el termini de lliurament aproximat és de 7 a 12 dies laborals. Per a la resta de mesures i mesures especials s'amplien aquests terminis.

Per a Canapès el termini de lliurament aproximat és de 15 a 25 dies laborals.

Els articles seran lliurats en els terminis estipulats, tret que el client indiqui expressament que se li lliurin més tard del previst. La conformitat de la seva comanda implica, així mateix, l'acceptació dels terminis de lliurament que es determinen per a cada producte. El servei de lliurament es realitzarà de Dilluns a Divendres , excloent-se expressament els Dissabtes, Diumenges, i festius nacionals o locals, on no es realitzin els lliuraments. En ocasions, per causes alienes a *Grupsomnis SL, el termini pot sofrir demora sobre la data prevista de lliurament. En aquest cas, el comprador podrà anul·lar la comanda mitjançant la comunicació per correu electrònic de la seva intenció d'anul·lar-ho, procedint-se a la devolució de l'import en el termini màxim de 14 dies (Llei 3/2014), des de la comunicació. L'incompliment en el lliurament no es considerarà tal si ha estat retardat per voluntat pròpia o si no s'ha pogut localitzar al comprador mitjançant les dades facilitades per aquest.

Excepció en els terminis de lliurament durant el mes d'Agost.

Durant el mes d'Agost tots els productes patiran demora en el seu lliurament per període estival, realitzant-se el lliurament dels mateixos a partir del mes de Setembre, i començaran a comptar els dies dels terminis de lliurament estipulats, una vegada confirmat el pagament en el nostre compte bancari, a partir de principis del mes de Setembre.

Retirada de productes antics.

SERVEI SUSPÈS TEMPORALMENT PER MOTIUS SANITARIS

El servei de transport retirarà si el client així ho desitja els productes vells equivalents als quals el client hagi sol·licitat en la seva compra. En packs de descans amb diverses peces, el servei de transport es podrà portar el mateix nombre de paquets que es lliurin.

En qualsevol cas, el client haurà de tenir els materials desmuntats i llests per retirar. Mitjançant aquest servei mai es retiraran altres materials de descans addicionals ni tampoc peces de mobiliari com per exemple les estructures del llit, pieceros, cabeceros i els canapès l'estructura dels quals no es pugui desmuntar. A més, aquests articles seran rebutjats i mai es portaran a cap domicili addicional que faciliti el client, com per exemple una segona residència.

La retirada de productes antics no és vàlida per a comandes amb lliurament a peu de carrer.

Li informem que per a la retirada de productes antics també la pot realitzar per mediació del seu Ajuntament.